infolinka2

3D endodoncia - preparácia, vyplachovanie a obturácia

 

praktické školenie s MUDr. Romanom Blahutom, PhD.

- miesto: centála firmy SANUS, Široká 9, Nitra

- čas: 8. decembra 2017 , 9:00h

- kredity: 8 kreditov

 

Program:

9:00 –  9:30        Prezentácia účastníkov

9:30 – 11:30       Teoretická časť –Správny pracovný postup vrámci  endodontickej terapie. Význam hladkej cesty “Glide path”.

                         Ručná a strojová preparácia koreňového kanálika.

                         Výplachový protokol v endodoncii, význam a možnosti.

11:30 – 12:30     Praktická časť – mechanická preparácia najnovšou generáciou NiTi nástrojovTF Adaptive

12:30 – 13:30     Obed

13:30 - 14:30     Teoretická časť - Plnenie koreňového kanálika za tepla, prístroje a nástroje pre úspešné plnenie, možnosti plnenia.

14:30 - 15:30     Praktická časť – plnenie obturačnou bezkáblovou jednotkou “Elements Free” metódou centrálneho čapu.

15:30 - 17:30     Praktické ukážky

17:30 – 18:30    Diskusia, záver školenia

 

V prípade záujmu nás kontaktujte: 0911 066 034