Image
Obchodná činnosť firmy Miroslav Kasana začala 1.7.1994 sprostredkovaním predaja stomatologických a zubotechnických prístrojov a materiálov. Od roku 2000 prišlo k osamostatneniu sa a k predaju zdravotníckej techniky priamo od výrobcu. V tomto období firma prudko expandovala a priberala ďalších zamestnancov a obchodných zástupcov. Hlavný dôraz bol kladený na odbornú prípravu a vzdelávanie. Viac ako 44 obchodných zastúpení od výrobcov renomovaných značiek zabezpečuje široké portfólio firmy. Spolu s expanziou rástli nároky na prevádzkové a skladové priestory. Skladové priestory spĺňajú najvyššie štandardy na zaobchádzanie, skladovanie a expedíciu materiálov, čo potvrdzuje aj získanie oprávnenia na veľkodistribúciu zdravotných pomôcok a liečiv číslo: FV-407/11, 094/11

V sídle firmy je školiaca miestnosť, v ktorej prebieha odborné vzdelávanie formou prednášok a praktických školení. Nachádza sa tu aj centrálny sklad, odkiaľ sa distribuuje tovar po celom Slovensku. Firma má dve pobočky v Bratislave a Liptovskom Mikuláši. V Liptovskom Mikuláši sa nachádza sklad s administratívnymi priestormi a školiaca miestnosť, kde takisto prebieha odborné vzdelávanie zákazníkov formou prednášok a praktických kurzov.

Servis prístrojov sa vykonáva u zákazníkov alebo v servisnom centre v Nitre vyškoleným servisným technikom. Distribúcia tovaru prebieha cez celoslovenskú sieť obchodných zástupcov alebo prepravnou spoločnosťou. Pre skvalitnenie služieb a ešte väčšie priblíženie sa zákazníkom komunikujú cez bezplatnú zákaznícku linku odborne vyškolení pracovníci.
Image
Image