Estetika v každodennej praxi – Chopok – September 2023

sanus
prednáška

Základné info

sanus
prednáška

Popis

Firma SANUS Vás pozýva na odborný seminár, ktorý organizujeme v spolupráci s firmou VOCO, Regionálnou komorou zubných lekárov v Žiline a Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov.

Pripravili sme pre Vás kvalitných prednášajúcich so zaujímavými témami. Prednáškový deň Vám spríjemní degustácia vín z vinárstva Knápek a speváčka Dominika Titková.

sanus
prednáška

Ceny

Slovenská komora zubných lekárov pridelila vzdelávacej akcií  za dva dni 14 kreditov (1.deň 8 kreditov, 2.deň 6 kreditov)

Účastnícky poplatok za stomatologický odborný seminár (spolu za dva dni): člen SKZL:

člen 280€/nečlen SKZL:320€

Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu RKZL Žilina: SK 8802000000002974300051 do 2.9.2023

Ako variabilný symbol prosím uveďte Vaše registračné číslo v komore.

Prihlásiť sa môžete na RKZL Žilina – p. Hoffmannová tel. 0904 631 676 alebo ‘rkzlza@skzl.sk’

Na workshopy s možnosťou praktického nácviku pre 10 zubných lekárov sa prihlasujte u Ing.Natálie Medovej – sanus@sanusdental.sk, 0901 778 800.

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov pridelila vzdelávacej akcií 14 kreditov za 2 dni (1.deň 8 kreditov, 2.deň 6 kreditov)

Účastnícky poplatok pre dentálne hygieničky 170€ uhraďte na číslo účtu: SK9411000000002621776601 do 2.9.2023

Do poznámky prosím uveďte Vaše meno a priezvisko.

Prihlásiť sa môžete na tel.: 0901 778 800, email: sanus@sanusdental.sk

Platba na mieste nebude možná.

 

Poplatok za sprevádzajúci osobu: 45€/osoba/deň (prosím nahlásiť vopred na tel. 0901 778 800).

 

sanus
prednáška

Inštrukcie k platbe

Slovenská komora zubných lekárov pridelila vzdelávacej akcií  za dva dni 14 kreditov (1.deň 8 kreditov, 2.deň 6 kreditov)

Účastnícky poplatok za stomatologický odborný seminár (spolu za dva dni): člen SKZL:

člen 280€/nečlen SKZL:320€

Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu RKZL Žilina: SK 8802000000002974300051 do 2.9.2023

Ako variabilný symbol prosím uveďte Vaše registračné číslo v komore.

Prihlásiť sa môžete na RKZL Žilina – p. Hoffmannová tel. 0904 631 676 alebo ‘rkzlza@skzl.sk’

Na workshopy s možnosťou praktického nácviku pre 10 zubných lekárov sa prihlasujte u Ing.Natálie Medovej – sanus@sanusdental.sk, 0901 778 800.

 

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov pridelila vzdelávacej akcií 14 kreditov za 2 dni (1.deň 8 kreditov, 2.deň 6 kreditov)

Účastnícky poplatok pre dentálne hygieničky 170€ uhraďte na číslo účtu: SK9411000000002621776601 do 2.9.2023

Do poznámky prosím uveďte Vaše meno a priezvisko.

Prihlásiť sa môžete na tel.: 0901 778 800, email: sanus@sanusdental.sk

Platba na mieste nebude možná.

sanus
prednáška

Program