Vector v ambulancií dentálnej hygieny – praktický kurz pre dentálne hygieničky

sanus
prednáška

Základné info

sanus
prednáška

Popis

Prednáša:

Bc. Petronela Dovalovská

Teoretická časť:

Vector v ambulancii dentálnej hygieny 8:00-11:00

Praktická časť:

Použitie Vectora pri dentálnej hygiene dospelých 12:00-17:00

prihlasovanie mailom

sanus@sanusdental.sk

sanus
prednáška

Ceny

90€

sanus
prednáška

Inštrukcie k platbe

SK94 1100 0000 0026 2177 6601

sanus
prednáška

Program