Kontakt

sanus
kontakty

Základné údaje

Adresa

Fakturačné údaje

Bankové spojenie

sanus
kontakty

Obchodní zástupcovia

Stomatologické a zubotechnické prístroje a materiály

Miroslav Kasana

Stomatologické a zubotechnické prístroje a materiály

Bc. Jaroslav Melna

Stomatologické a zubotechnické prístroje a materiály

Alena Kročanová

Stomatologické a zubotechnické prístroje a materiály

Dušan Škultéty

Stomatologické a zubotechnické prístroje a materiály

Erich Knapp

Stomatologické a zubotechnické prístroje a materiály

Radomír Romančík

Stomatologické a zubotechnické prístroje a materiály

Radovan Neština